Studerende for en dag

"Studerende for en dag" (SFED) er et tilbud, som både du, din uddannelse, og jeres potentielle ansøgere kan få et stort udbytte af. Det giver nemlig et godt indblik i hvad studiet går ud på, og hjælper ansøgerne med at træffe det rigtige studievalg - og hjælper studiet med at rekruttere de rigtige ansøgere. På denne side har vi samlet en startpakke. Den kan være til inspiration for dig, som gerne vil forbedre SFED på dit studie. Og for dig, der ikke laver SFED, kan den hjælpe dig og dit studienævn nemt og hurtigt i gang.

 • +

  Lidt mere info om SFED

  Som studievejleder er det en del af dit arbejde at give potentielle ansøgere indblik i studielivet på netop din uddannelse. Det har du gode forudsætninger for at gøre, fordi du selv er studerende og fordi dine vejlederkompetencer er vigtige i mødet med ansøgere.

  "Studerende for en dag" er en måde for ansøgere at komme helt tæt på din uddannelse. Som ansøger kommer man på besøg i en dag og følger en studerende. Tilbuddet er forankret hos uddannelsen og rettet mod den enkelte potentielle ansøger. Dermed er det et supplement til de store kollektive vejledningsarrangementer som Åbent Hus og Studiepraktik. Hvor alle bacheloruddannelser deltager i Åbent Hus og Studiepraktik, er det op til den enkelte uddannelse at beslutte, om man vil udbyde SFED, og hvilken form det i så fald skal have.

  Helt overordnet handler det om at give ansøgeren en oplevelse af AAU. Det vil sige, et autentisk møde med og et realistisk indblik i livet som studerende. Værten på dagen skal ikke sælge, men fortælle. Om både det nemme og det knap så nemme ved at være studerende på et universitet, og mere specifikt ved at være studerende på AAU.  

  Og for værten på dagen er der faktisk også noget at vinde. Det er med en vis stolthed, man præsenterer sin uddannelse og de erfaringer man selv har gjort sig. Det giver anledning til refleksioner om ens eget studieliv og hvem man er eller vil være som studerende.

  De fleste af AAU's uddannelser tilbyder SFED. Forhør dig hos din sekretær (eller den vejleder, du afløser) om hvordan det forholder sig på din uddannelse.

  Det er hos dig, på uddannelsen, at man som ansøger skal henvende sig, hvis man vil høre mere om mulighederne og aftale nærmere. Vi henviser derfor til jer, når vi i AAU Studie- og trivselsvejledning får spørgsmål om "studerende for en dag". På AAU's hjemmeside bliver tilbuddet kort beskrevet på www.aau.dk/uddannelser/moed-aau. I kan selv vælge at markedsføre tilbuddet yderligere.

 • +

  sådan kan dagen forløbe

  Når du skal planlægge dagen, er der stor grad af fleksibiliet! Det gælder både i forhold til hvornår på semestret man ønsker at have gæster, for der kan være udbud af undervisning at tage hensyn til. Og det gælder i forhold til hvordan man strukturer besøget - hvad vurderer man at en potentiel ansøger får mest udbytte af at opleve. Måske kobler man en studerende på som vært, måske er du som vejleder den primære vært. 

  Så - afstem med dit bagland/din arbejdsgiver om I tilbyder SFED og hvordan dagen skal foregå.

  Vores anbefalinger er:

  • Lav en god ramme for besøget! Med en velkomstmail og afstemte forventninger om hvad dagen byder på. Samt en mail efterfølgende med mulighed for refleksion, feedback og opsamling
  • Programmet skal være koordineret og aftalt inden selve dagen
  • Der skal være variation, sådan at den unge og nysgerrige og måske lidt forsigtige gæst kan både lytte og spørge
  • Der skal være bredde i programmet - vis så meget relevant som muligt af uddannelsen
  • Gør også plads til viden - både det mere faktuelle om uddannelsen, eksaminer, optagelse, adgangskrav osv. og det mere "bløde" om kompetencer, studieliv generelt (SU, bøger m.m.) og jobmuligheder efter afsluttet uddannelse

  Forberedelse af besøget

  Når rammen er sat og programmet lagt, kan du overveje, hvordan du vil gøre flere opmærksomme på jeres tilbud. Der er forskellige måder, hvorpå dette kan gøres:

  • Du kan skrive om konceptet på uddannelsens hjemmeside og facebookside. Lav eventuelt et videoklip, hvor du fortæller,  hvad et besøg på dit studie indeholder. Tilføj eventuelt en FAQ med de mest stillede spørgsmål til konceptet, og justér den jævnligt.
  • Når du får en eller flere henvendelser, så forsøg at justere dit ud fra den/de besøgendes interesser, så programmet er så konkret som muligt, og den/de besøgende får dét ud af dagen, de ønsker. 
  • Forsøg at mindske frafaldet ved at lave telefonisk bekræftelse på jeres aftale.
  • Find og tilknyt en fast kontaktperson for dagen, hvilket kan være med til at personliggøre det kommende besøg.
  • Du kan med fordel tilsende materiale om AAU-modellen (PBL) på forhånd og evt. udklip af litteratur til en forelæsning

  Elementer som dagen kan indeholde:

  • Forelæsning
  • Gruppearbejde
  • Øvelser
  • Snak med studievejleder
  • Rundvisning

  Nedenfor har vi lavet forslag til to programmer - et heldagsprogram og et halvdagsprogram. Du kan i samarbejde med dit studienævn beslutte om I vælger den ene eller anden model, lige som I også kan drøfte om I vil tilpasse indholdet efter jeres egne behov.

Forslag til heldagsprogram

 • +

  Kl. 7.45: introduktion til dagen

  Fortæl lidt om, hvad der skal ske i løbet af dagen. Eksempelvis, om frokosten skal indtages med de studerende, så der vil være mulighed for at stille spørgsmål og høre mere om studiet eller andet, der er vigtigt at vide. 

 • +

  Kl. 8.15: forelæsning

  Det kan være en god idé, at gøre forelæseren og ens medstuderende opmærksom på, at der er besøgende med til forelæsningen, sådan at der kan blive taget hensyn til det. 

 • +

  Kl. 10.00: øvelser, casearbejde eller projektarbejde

  Lad de besøgende observere og deltage i gruppearbejde. Er der workshops, forsøg, opgaveregning etc. på dit studie, kan du planlægge, at de besøgende er med til det.

 • +

  Kl. 12.00: frokostpause

  Hold en social frokost sammen med de øvrige medstuderende. De besøgende vil således også have mulighed for at stille spørgsmål i uformelle rammer.

 • +

  Kl. 12.30: rundvisning + møde med studerende/vejleder/underviser

  Lav evt. en walk and talk. Mens du viser rundt i bygningen og på campus, kan du give de besøgende et realistisk billede af, hvordan det er at være studerende på netop dét studie, de ønsker at vide noget om.

  Fortæl evt. om de forventninger, der er til studerende på Aalborg Universitet. Eksempelvis, at det forventes at de studerende bruger mellem 42-48 timer pr. uge på deres studie.

  Mange spørger også til læsemængde, eksaminer, jobmuligheder, studiestruktur og undervisningsform, så du kan med fordel bruge lidt tid på at fortælle om det.

  Her er også god mulighed for at vise det kollegiale forhold mellem studerende og forelæser. Lad også gerne de besøgende høre lidt om PBL.

 • +

  Kl. 14.00: afrunding af dagen

  • Sæt gerne tid af til dialog efter dagens program, hvor de besøgende kan stille afklarende spørgsmål.
  • Udlevér materiale, som de besøgende kan få med hjem fra dagen. Evt. brochure/flyers om uddannelsen, de har hørt om.
  • Er der tid, er det også en god idé, at tage hånd om de besøgende, der er usikre på valg af studie. Giv dem vejledninger til alternative uddannelser. Hvis tiden er knap, kan du altid henvise dem til AAU Studie- og trivselsvejledning. 
  • Lav en evaluering af dagen, hvor du følger op på de besøgende. Spørg gerne til, hvad der fungerede godt, og hvad der fungerede mindre godt
  • Send evt. et spørgeskema til de besøgende pr. mail, hvor der spørges ind til dagen, og hvad der kan gøres anderledes.

Forslag til halvdagsprogram

 • +

  Kl. 7.45: introduktion til dagen

  Fortæl lidt om, hvad der skal ske i løbet af dagen. Eksempelvis, om frokosten skal indtages med de studerende, så der vil være mulighed for at stille spørgsmål og høre mere om studiet eller andet, der er vigtigt at vide. 

 • +

  Kl. 8.15: forelæsning

  Det kan være en god idé, at gøre forelæseren og ens medstuderende opmærksom på, at der er besøgende med til forelæsningen, sådan at der kan blive taget hensyn til det. Hvis der er en dobbeltforelæsning, kan du planlægge, at I går i pausen, så I ikke kommer i tidsnød.

 • +

  Kl. 9.15: øvelser, casearbejde eller projektarbejde

  Lad de besøgende observere og deltage i gruppearbejde. Er der workshops, forsøg, opgaveregning etc. på dit studie, kan du planlægge, at de besøgende er med til det.

 • +

  Kl. 10.30: Walk & Talk

  Mens du viser rundt i bygningen og på campus, kan du give de besøgende et realistisk billede af, hvordan det er at være studerende på netop dét studie, de ønsker at vide noget om.

  Fortæl evt. om de forventninger, der er til studerende på Aalborg Universitet. Eksempelvis, at det forventes at de studerende bruger mellem 42-48 timer pr. uge på deres studie.

  Mange spørger også til læsemængde, eksaminer, jobmuligheder, studiestruktur og undervisningsform, så du kan med fordel bruge lidt tid på at fortælle om det.

 • +

  Kl. 11.30: afrunding af dagen

  • Sæt gerne tid af til dialog efter dagens program, hvor de besøgende kan stille afklarende spørgsmål.
  • Udlevér materiale, som de besøgende kan få med hjem fra dagen. Evt. brochure/flyers om uddannelsen, de har hørt om.
  • Er der tid, er det også en god idé, at tage hånd om de besøgende, der er usikre på valg af studie. Giv dem vejledninger til alternative uddannelser. Hvis tiden er knap, kan du altid henvise dem til AAU Studie- og trivselsvejledning. 
  • Lav en evaluering af dagen, hvor du følger op på de besøgende. Spørg gerne til hvad der fungerede godt, og hvad der fungerede mindre godt
  • Send evt. et spørgeskema til de besøgende pr. mail, hvor der spørges ind til dagen og hvad der kan gøres anderledes.

Forslag til online SFED

 • +

  Teknisk

  Hvis I modtager mail eller tlf-opkald med ønske om virtuel/online SFED så kan I bruge ZOOM eller Microsoft Teams til videoopkald. Som studerende (og som studentermedhjælp) har man adgang til at bruge ZOOM og Teams. Hvis du har en AAU pc skal ZOOM downloades via Software Center. Hvis du ikke har en AAU pc downloader du ZOOM fra https://zoom.us/support/download (angiv domænet som aaudk). Se mere hos ITS: https://www.its.aau.dk/vejledninger/Zoom/ Hvis du vil bruge Teams hentes det fra Microsoft. Der er mange gymnasieelever, der bruger Teams. Se vejledning om Teams hos ITS https://www.its.aau.dk/vejledninger/microsoft-teams/

 • +

  Ideer til indhold

  Gør brug af videofunktionaliteten i opkaldet. Den potentielle ansøger kunne have interesse i at se, hvordan man kunne bo som studerende. I kan vise lidt eller meget af jeres bolig/studieplads. Det giver ikke mening at lave en campus rundvisning via videosamtale, så alternativt kan I forberede jer ved evt. at finde eksisterende videoer, der viser campus eller lokaler/laboratorier/værksteder fra jeres uddannelse (eksempelvis Make It Real kampagnen) og disse links kunne I medsende i mail med invitationslink til ZOOM videoopkaldet. Derudover er der en masse information om uddannelsen og universitetslivet I kan give. Se forslag til drejebog for forskellige emner. 

 • +

  Forslag til drejebog

  Fortæl lidt om dig selv, hvilket studie og semester du går på. Husk at fortælle, at de må stille spørgsmål undervejs. Giv også tid til opklarende spørgsmål til sidst.

  Fortæl om uddannelsen – brug evt. noget eksisterende drejebogsmateriale fra Studiepraktik/Åbent Hus. Her er en ikke-udtømmende liste over emner, der kunne være relevante at komme omkring. Tilføj gerne selv flere. 

  • Hvordan er studiet bygget op (bacholor / kandidat / sidefag ) 
  • Hvordan er studieformen (PBL) og hvordan det viser sig i praksis på din uddannelse 
  • Hvordan er semestret tilrettelagt 
  • Hvordan foregår projektarbejdet hen over semesteret 
  • Hvordan er undervisningen/forelæsninger 
  • Hvordan arbejdes der i grupper 
  • Hvor meget arbejdes der i grupper 
  • Hvilke udfordringer kan gruppen typisk støde på undervejs, og hvordan løses de udfordringer 
  • Eksempler på hvilke faglige problemstillinger/-formuleringer forskellige semesterprojekter har arbejdet med 
  • Hvordan ser processen ud i et projekt fra semesterstart over gruppedannelse og projektarbejde og projektrapport til eksamen 
  • Hvordan foregår eksaminer (kursusmodul og projektmodul) 
  • Hvordan var overgangen fra ungdomsuddannelse (STX, HTX, HHX, HF, EUX) til opstart på uni 
  • Er der noget godt at vide i forhold til hvordan fagene fra ungdomsuddannelsen bruges på universitetsuddannelsen 
  • Hvor foregår studiet rent fysisk  
  • Er der tid til at have et studiejob ved siden af studiet 
  • Fortæl lidt om studiebyen og dens muligheder for at koble sig på fx foreningslivet og hvad man ellers har af muligheder for at være social i Aalborg med andre studerende 
  • Sig evt. også lidt om hvilke kandidatmuligheder de forskellige bacheloruddannelser giver og hvis du kender til karrieremuligheder for bachelor- og kandidatuddannelser