Hybride studiegrupper

Hjælp til selvhjælp til studerende, udarbejdet af Studenterrådgivningen.

Lagt online: 24.10.2020

Studenterrådgivningen har udarbejdet noget materiale omkring det hybride gruppearbejde – altså kombinationen af det digitale og det fysiske gruppearbejde. Det er hjælp til selvhjælp, som du kan sende ud til dine medstuderende, men der er også gode input, som du kan bruge i din vejledningsbutik, og måske endda som inspiration til jeres undervisere.

Der er rigtig meget godt at hente, og du må bruge materialet helt som du vil!

”Den gode hybride studiegruppe, til interessenter”:
En indføring i hvilken hybriditet de studerende befinder sig i, og hvorfor det derfor er relevant at være de studerende behjælpelige.  

”Den hybride studiegruppe: udvikling af gruppearbejde og fællesskab i en ny medievirkelighed”:
Et refleksionsværktøj til studiegrupper, hvor de kan udvikle og basere deres studiegruppe på en fælles hybrid medievirkelighed.

”Fem aktiviteter”:
Fem konkrete forslag til studerende for at etablere og udvikle den hybride studiegruppe.