Hvis du taler med krænkede studerende

Der er hjælp at hente hos os og på vores hjemmeside.

Lagt online: 26.10.2020

Krænkelser og sexisme har jo et enormt fokus i tiden, og det kan medføre, at flere tør stå frem og søge hjælp og vejledning, hvis de har været udsat for grænseoverskridende adfærd. 

Det er derfor vigtigt, at du er bekendt med proceduren, hvis du får henvendelser fra studerende om krænkelser. 

Kort fortalt bør du henvise til os i AAU Studie- og trivselsvejledning, så tager vi den. Men du bør også orientere dig på vores hjemmeside, så du også kan henvise til den. Den engelske version er ikke helt så dækkende som den danske, men det bliver den meget snart.

Er du blevet krænket?

Experienced offensive behaviour?