Mest for nyansatte

Velkommen som ny studievejleder, og tillykke med jobbet! Du vil sikkert opleve at det at være studievejleder er et sjovt og givende arbejde, men at det også til tider kan være udfordrende. Du vil sikkert også synes at der er meget, du skal sætte dig ind i fra starten. Derfor har vi på denne side samlet noget information til dig, som er let at gå til, og som kan hjælpe dig godt i gang med jobbet.

Nyansat? Tjek ind hos os

Ved at tjekke ind hjælper du os i AAU Studie- og trivselsvejledning med at holde overblikket over AAU's mange studenterstudievejledere.
tjek ind her

 • +

  Studievejledningssystemet på AAU

  Aalborg Universitets studievejledning har en todelt struktur bestående af et centralt (AAU Studie- og trivselsvejledning) og et decentralt vejledningssystem (uddannelsernes egne studievejledere). Studievejledningen er et meget væsentligt vejlednings- og informationstilbud til både vores nuværende og potentielle studerende, og i den forbindelse er studievejledningen naturligvis et vigtigt ansigt udadtil for Aalborg Universitet.

  Selv om vi indadtil har forskellige ansættelsesforhold og arbejdsopgaver, betragtes vi udadtil som en sammenhængende studievejledning. Af den grund er det meget vigtigt, at de oplysninger, vi giver, er korrekte, og at vi kendes for troværdighed og høj service.

  Sammenhængen mellem de to niveauer, det centrale og det decentrale, styrker vi blandt andet ved at ses til Halvårsmøder for alle studievejledere, vejledningsarrangementer som f.eks. Åbent Hus, og Introkurserne for nye studievejledere. Endelig skal vores nyhedsbrev, der udkommer 4 gange om året, også nævnes.

 • +

  Etik - et stort ansvar

  I dit job skal du vejlede mange mennesker, som er afhængige af at få god og professionel hjælp af dig. Det er et stort ansvar, og det kræver at du vejleder på en etisk hensigtsmæssig måde. Hvor går grænsen for eksempel mellem at vejlede og at rådgive? Eller mellem at vejlede om en uddannelse og at reklamere for en uddannelse? 

  Etik i vejledningen handler om at sætte den vejledningssøgende i centrum, og at udvise respekt og anerkendelse uanset omstændighederne. Det har Fællesrådet for foreninger for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (FUE) skrevet et sæt retningslinjer om, som du skal kende og bruge i praksis. Du kan også altid få sparring om etisk vejledning hos os i AAU Studie- og trivselsvejledning.

  FUE's etiske principper (PDF)

 • +

  Hold dine weboplysninger ajour

  En vigtig forudsætning for at du kan yde god vejledning, er naturligvis at folk kan få fat på dig. Vores erfaringer siger os, at langt de fleste, der skal tale med en studenterstudievejleder, finder kontaktoplysninger på AAU's uddannelsesoversigter (Studieguiden og Studyguiden) under den enkelte uddannelses underside "Kontakt og Studievejledning". 

  Det er derfor super vigtigt, at du holder øje med om dine kontaktsider på Studieguiden og Studyguiden er opdaterede, og om dine træffetider står rigtigt. Vær særlig opmærksom når du skal holde ferie. Så vil det nemlig skulle fremgå hvornår du er tilbage, og hvem fra dit studie, der kan kontaktes i dit fravær.

  Find ud af hvem der skal opdatere for dig

  Det er en person på dit studie (en studiesekretær eller lign.), der står for at holde dine kontaktoplysninger i studieguiden og studyguiden vedlige. Så husk at kontakte den pågældende, når du har ændringer - f.eks. ny træffetid, aflyst træffetid etc. Det vil også som regel være denne kontaktperson, der ved hvem der kan hjælpe dig, hvis du oplever tekniske vanskeligheder med din vejleder-emailadresse eller telefon. 

  Vi hører ofte fra vejledere, at de ikke ved hvem der er deres kontaktperson. Skriv derfor navnet ned på vedkommende, og giv det videre når du en dag skal overdrage jobbet til en ny vejleder. Det vil være med til at give din fremtidige afløser en god start.

  Giv os besked hvis du får ny e-mailadresse

  Skulle det ske at du i vejledningen får ny e-mailadresse, skal du udover din kontaktperson også huske at give os  besked i AAU Studie- og trivselsvejledning. Så kan vi få den rettet i vores Outlook kartotek, som vi bruger, når vi sender mails ud til alle vejledere.

 • +

  Hvor finder jeg info om optagelse og regler?

  www.optagelse.aau.dk kan du finde de fleste ting, du skal vide om optagelse på AAU. Her fortæller vi både om optagelse på bachelor- og kandidatuddannelser, sidefag, og indskrivning med merit. Du kan også finde information om supplering, dispensationer, og ansøgningsprocedurer. 
  www.optagelse.aau.dk

 • +

  Vidste du...

  ... at studenterstudievejledere har en fagforening, der hedder SUL - Studenteransattes Landsforbund? Du kan finde dem på Facebook og på www.sul.nu. Her kan du også finde den overenskomst, som du er ansat på (Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv.).

 • +

  Har du forslag...

  ... til andet indhold på denne side, der kan være gavnligt for nyansatte vejledere? Så vil vi meget gerne høre det!

 • +

  Print din startmappe

  Vi har samlet informationerne på denne side i en PDF til dig, som du kan printe og bruge som en startmappe. Vi har også tilføjet nogle af de henvisningstilbud, som du vil få mest brug for, og andre oplysninger som kan være rare at have ved hånden.

  startmappen 2020

 • +

  Nyansatte vejledere i 2020

  Her kan du se hvem der er blevet ansat som studievejledere i 2020.