Om AAU Studie- og trivselsvejledning

Her er vores 2020-hold i Aalborg. Bagest fra venstre: Jacques (AC), Lene (AC), Julie (AC). Forrest fra venstre: Louise, Emilie, Lisbeth (AC), Stine (AC), Lars (AC). Fraværende: Shaline (AC, barsel)

 • +

  Om AAU Studie- og trivselsvejledning

  I AAU Studie- og trivselsvejledning i Aalborg er vi seks fuldtidsvejledere og tre studenterstudievejledere. i København har vi også en fuldtidsansat vejleder og en studenterstudievejleder, og i Esbjerg en fuldtidsvejleder. 

  Vi vejleder om alt, der er generelt for studielivet, trivsel, valg undervejs på studiet, dispensationer, eksamensregler, studieskift, orlov og studieophør.

  Vi er deltager ligesom jer i en række arrangementer for både kommende og nuværende studerende, blandt andet  Studiepraktik, Åbent Hus, og Kandidat- og Sidefagsdag. Desuden laver vi meget webarbejde, fordi meget af vores vejledning naturligvis også foregår gennem vores hjemmesider.

  Vores samarbejdsflade er meget bred internt på universitetet, og dækker også vores afdelinger i Esbjerg og København.  Desuden samarbejder vi med eksterne instanser, for eksempel de andre danske universiteter, Studievalg, Studenterrådgivningen, UddannelsesGuiden, og mange flere.

  AAU Studie- og trivselsvejledning hed indtil november 2015 Den centrale Studievejledning.

 • +

  Sådan samarbejder vi med jer

  I det daglige samarbejder vi med jer studenterstudievejledere, hvor vi yder sparring og hjælp på jeres vejledningsfaglige spørgsmål. Vi arbejder også sammen i forbindelse med arrangementer for kommende og nuværende studerende, som fx Åbent Hus, Studiepraktik, og Kandidat- og Sidefagsdag.

  Derudover kører vi en række aktiviteter, hvis formål er at øge vidensdelingen mellem os og jer. Når du starter som studievejleder, inviterer vi dig til Introkursus, og i løbet af året holder vi Halvårsmøder, hvor vi mødes med alle vejledere på tværs af studier om et bestemt tema. Desuden sender vi fire gange om året et nyhedsbrev ud til jer og vores øvrige samarbejdspartnere på og udenfor AAU.

Brug for sparring og hjælp?

Har du brug for sparring og vejledningsfaglig hjælp i dit daglige arbejde, kan du altid ringe eller skrive til os. Du behøves ikke ringe til AAU Studie- og trivselsvejlednings hovednummer, hvor du ofte kan opleve at komme i kø – som studievejleder er du velkommen til at ringe til vores direkte numre, som du kan finde herunder. Du kan som regel træffe os mellem kl.8 og kl.15.

Du kan som udgangspunkt forsøge at kontakte den af os, som er tilknyttet som din primære kontaktperson i oversigten herunder. Men du er også altid velkommen til at kontakte en af os andre.

For vejledere på fakulteterne ENG-NAT og SUND:

For vejledere på fakultetet TECH:

For vejledere på institutterne kommunikation og læring + økonomi og ledelse + juridisk:

For vejledere på instituttet kultur og læring:

For vejledere på institutterne sociologi og socialt arbejde + politik og samfund:

For vejledere på campus København:

For vejledere på campus Esbjerg:

Også med i team Aalborg: